KHÁCH HÀNG của hợp nhất

KHÁCH HÀNG NIDEC TOSOK VIỆT NAM

KHÁCH HÀNG HYOSUNG VIỆT NAM

KHÁCH HÀNG TAEKWANG VINA

KHÁCH HÀNG DỆT JOOWON VINA

CÔNG TY THỰC PHẨM PR FOODLAND

CÔNG TY THỰC PHẨM PAN FOOD

CÔNG TY XĂNG DẦU VÂN PHONG

CÔNG TY SONOVA VIỆT NAM

PANASONIC APPLIANCES VIET NAM