Với những bước tiến hiện nay, Vân Phong không ngừng lớn mạnh với những hệ thống công nghiệp khổng lồ phục vụ cho nghành dầu khí Việt Nam. Do yêu cầu công việc, hệ thống đó cần phải hoạt động trơn tru và liên tục, thế nên việc ưu tiên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tạo khí phục vụ cho công việc luôn là ưu tiên được quan tâm đặc biệt. 

Hợp Nhất vinh dự khi được Vân Phong lựa chọn để bảo trì hệ thống máy tạo khí Nito  . Dưới đây là những hình ảnh trong quá trình công tác của đội ngũ nhân viên Hợp Nhất tại xăng dầu Vân Phong.